Skip to content

Bergsmännens trädgårdar

Bergsmännens trädgårdar

Bergsmännen vid Kopparberget har under stormaktstiden en ekonomiskt betydande roll. De anlägger sina stora gårdar i närheten av vattendrag där de kan driva sina kopparhyttor som är den huvudsakliga inkomstkällan. Influensen från Nordtyskland är vid denna tid stark och trädgårdarna präglas av den germanska senrenässansen och ungbarocken. Barockens trädgårdar utvecklas i Frankrike i mitten av 1600-talet och bli stilbildande i Europa i ca 100 år. En barockträdgård bygger på ett rätvinkligt axelsystem med långa vyer över kanaler och dammar och geometriskt klippta buskar och alléträd. Också bland bergsmännen är det mode med ståndsmässiga trädgårdsanläggningar kring bergsmansgårdarna, utformade enligt tidens ideal. Där marken är kuperad bygger man terrasser och varje avdelning avgränsas av en stenmur. Gångarna är raka och ibland förekommer blomsterrabatter vid sidorna. terrasserad fruktträdgårdar, i anslutning till manbyggnaden. Intill fruktträdgården finns dammar, humlegård samt köksträdgård och trädgårdarna anläggs ofta på platser med vacker utsikt. Källslätten och Puttbo följer detta mönster liksom Stabergs bergsmansgård.