Skip to content

Herrgårdsparker

Herrgårdsparker

Under 1700- och 1800-talet uppförs ett stort antal bruksherrgårdar i Dalarna med vid geografisk spridning, från Avesta i söder till Furudal i norr. Till skillnad från bergsmannen lever brukspatronen och hans anställda nästan uteslutande av järnhanteringen. För husbehov odlar man dock vanligtvis den omgivande marken. Någon form av trädgård och park anläggs ofta i anslutning till mangårdsbyggnaden, ibland efter engelska parkideal. Den engelska parken uppstår i opposition mot den franska barockträdgårdens stränga former. Inspirationen till denna är det engelska pastorala beteslandskapet. Typiskt är slingrande stigar, oregelbundna vattenytor och vegetationsdungar. Denna stil slår igenom under senare delen av 1700-talet och blir snart dominerande.