Skip to content

Sekelskiftets trädgårdar

Sekelskiftets trädgårdar

Många konstnärer, författare och intellektuella söker sig vid sekelskiftet från storstaden till Dalarna. Utlandsvistelser har förlorat sin dragningskraft. Man hyllar den lantliga idyllen och söker upplevelser i natur och trädgård. Trädgården ses som en direkt förlängning av huset och byggs upp av olika trädgårdsrum ofta med olika karaktär och olika teman. Man tar avstånd från den trädgårdsstil som efterliknar naturen och eftersträvar det av människohand skapade och formade. Ofta kontrasterar man och samarbetar med den vilda naturen. Materialen i trädgården är regionala vilket omfattade såväl växtmaterial som byggnadsmaterial. Trädgården utgör ramen för ett behagligt och naturnära liv.