Skip to content

Karlfeldtsgården i Karlbo

På Tolvmansgården i Karlbo utanför Avesta föds Erik Axel Karlfeldt den 20 juli 1864. Där växer han sedan upp, tills familjen 1885 tvingas lämna gården, som går på exekutiv auktion. Tolvmansgården åter- förs till familjen genom Karlfeldts son Sune, som restaurerar den och utvecklar trädgården. Idag ägs Tolvmansgården av Avesta kommun.

1972 anläggs en lustgård i trädgården. Förebilden finns på Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare. Den är inspirerad av klosterträdgårdarna och här växer bland annat julros, fingerborgsblomma, kungsljus, nattglim, stormhatt samt en del krydd- och medicinalväxter. Lustgården är omgiven av en tegelstensmur och delad i fyra kvarter med en springbrunn i mitten. På gården står även en lönn som vårdträd.

Karlfeldtsgården ligger i ett villaområde med en park på ena sidan och en väg på den andra. Den höga häcken gör att gården ändå känns mycket skyddad. Gårdsbildningen är vacker och det finns ett café i gårdshuset med servering på gården. Förutom Lustgården finns även en mer traditionell trädgård.

Karlfeldtsgården är byggnadsminnesförklarad.

Karlfeldtsgården i Karlbo

HEMSIDA: www.karlfeldtsgarden.se

ADRESS:  6 km söder om Avesta Brunnbäcksvägen, Karlbo

TELEFON: 0226-645174

E-POST: karin@perers.se