Skip to content

Föreningen

Föreningen Trädgårdar i Dalarna

Trädgårdsföreningen startades som ett nätverk på ett trädgårdsseminarium 2010 och utgör ett gemensamt forum för besöksträdgårdar i länet. Syftet är framför allt att ge förutsättningar för möten mellan människor, att hämta inspiration och att knyta nya kontakter. Vi arbetar för att stärka och stötta trädgårdsnäringen lokalt och för att synliggöra varandra i gemensam marknadsföring. Föreningen som idag har ett tjugotal medlemmar träffas regelbundet för att lära av varandra och hjälpas åt att göra Dalarnas trädgårdar kända för en större allmänhet.

Hur blir jag medlem?

Har du en trädgård som du skulle vilja öppna för besökare? Hör av dig till oss för mer information och förutsättningar för att bli medlem i föreningen.

Kontakt