Hoppa till innehåll

Källslätten

När du idag vandrar stigen genom skogen och kommer fram till Källslätten finner du resterna av en renässansträdgård omgiven av ett mycket gammalt slåtter- och beteslandskap. Utsikten är milsvid och du kan förnimma ett drag av mystik och spår av det liv som tidigare varit. Källslätten är en gammal bergsmansgård med anor från 1500-talet och ingår idag i Världsarvet Faluns bergsmanslandskap. Själva gårdsbyggnaden finns inte kvar, men du finner tydliga lämningar efter en terrasserad trädgård.

Källslättens historia kretsar kring kopparproduktionens uppgång och sakta borttynande. Gården har troligen varit fäbodställe och senare bergfrälsehemman. På 1840-talet övergår den till att bli ett mer renodlat jordbruk utan anknytning till kopparhanteringen. 1954 lämnar den siste bonden gården och skogsbolaget Stora övertar ägandet.

1966 inleds ett restaureringsarbete på ideell basis och den gamla trädgården rensas upp och sätts i stånd. Källslättenföreningen bildas och har sedan dess ansvar för skötseln.

Trädgården är terrasserad med fem tydliga terrasser. Där växer över 40 äppel- och päronträd varav många av hög ålder. Rester efter två springbrunnar finns på terrasserna.

Hela odlingsområdet vid Källslätten ingår i EU:s nätverk Natura 2000 för särskilt skyddsvärda miljöer.

Källslätten

HEMSIDA: www.kallslatten.se

ADRESS:  Åk väg 293 och ta höger vid skylt ”Nybo”. Från P-plats ca 800 m promenad.

TELEFON: 0243-240979

E-POST: se deras hemsida