Skip to content

Stabergs bergsmansgård

Välkommen till en barockträdgård från 1700-talets mitt. Trädgården vid Kulturreservatet Stabergs bergsmansgård är pietetsfullt restaurerad enligt ursprungliga ritningar. Den är en av de mest välbevarade bergsmansgårdarna runt Kopparberget, med faluröda timmerbyggnader i en vacker gårdsbildning. På Stabergs bergsmansgård får du en god helhetsbild av hur en framstående bergsmanssläkt vid denna tid kunde utforma sin gård i typisk karolinsk barock. Fruktträdgården är anlagd med strikta kvarter omgivna av gångar. Nedanför fruktträdgården ligger kryddgården där man odlar kryddor och grönsaker. Längst ner finns två halvcirkelformade dammar med rudor och gräskarpar.

Köksträdgården är anlagd enligt 1700-talsmodell och indelad i fyra kvarter. Odlingsbäddarna är upphöjda och långsmala enligt tidens ideal. Här växer bland annat bondbönor, rovor och en mängd äldre dalasorter av framför allt ärter och kålrötter. Staberg är klonarkiv inom Nordiska genbanken för förutom fruktträd, även för köksväxter och prydnadsväxter som rosor, pioner och andra perenner. I fruktträdgården finns ett 30-tal gammaldags äppelsorter planterade, som exempelvis röd och vit Astrakan”, Grågylling och Rosenhäger.

Stabergs bergsmansgård är byggnadsminnesförklarad, kulturreservat och en del av Världsarvet Falun. Här finns café, restaurang och vandringsleder.

Stabergs bergsmansgård

HEMSIDA: www.stabergsbergsmansgard.se

ADRESS:  Staberg 67, 791 96 Falun

TELEFON: 070–290 60 82

E-POST: lottaortendahl@hotmail.com