Skip to content

Trädgårdar

Bergsmännens trädgårdar

Bergsmännen vid Kopparberget har under stormaktstiden en ekonomiskt betydande roll. De anlade sina stora gårdar i närheten av vattendrag där de kunde driva sina kopparhyttor som var den huvudsakliga inkomstkällan.

Bergsmännens trädgårdar

Herrgårdsparker

Under 1700- och 1800-talet uppförs ett stort antal bruksherrgårdar i Dalarna från Avesta i söder till Furudal i norr. Till skillnad från bergsmannen lever brukspatronen och hans anställda nästan uteslutande av järnhanteringen.

Herrgårdsparker

Sekelskiftets trädgårdar

Många konstnärer, författare och intellektuella sökte sig vid sekelskiftet från storstaden till Dalarna. Utlandsvistelser har förlorat sin dragningskraft. Man hyllade den lantliga idyllen och sökte upplevelser i natur och trädgård.

Sekelskiftets trädgårdar

Handels och besöksträdgårdar

Vissa av de nyare trädgårdarna är öppna för allmänheten, andra inte. Ägaren har med ett brinnande intresse och med stor kärlek och kunskap byggt upp imponerande anläggningar. Ibland har hen en liten intäkt genom försäljning.

Handels och besöksträdgårdar