Skip to content

Puttbo

Bakom den gamla huvudbyggnaden i Puttbo finns en gammal barockträdgård. Området för trädgården är idag framröjt och informationstavlor som berättar om platsen finns uppsatta. Gården i Puttbo är en mellanstor bergsmansgård från tidigt 1700-tal. På uthusen är trädörrarna i äkta barock med typiskt rutmönster. Trädgården anlades under samma tid som Stabergs barockträdgård.

I barockträdgården på baksidan fanns en örtagård och olika odlingar anlagda i terrasser. Ritningar över anläggningen finns från 1757. Två terrasser med rester av fruktträd och växter finns kvar av den gamla trädgården. Trädgården inramas av stenrösen. Längst ner i trädgården slingrar sig en bäck med förbindelse med Stålmyran och Igeltjärn. Lämningar från en skvaltkvarn och en smedja kan anas. Kanalen som också går genom trädgården är en del i omfattande vattenprojekt för att förse Falu gruva med vatten.

Till Puttbo kom Carl von Linné ridande julen 1733 tillsammans med studiekamraten Carl Sohlberg, vars far var verksam som tjänsteman vid Falu Gruva och ägare av Puttbo. Den fattige Linné stannade ett halvår i bergsmansgården.

Puttbo

ADRESS: Åk väg 293 och ta höger vid skylt ”Nybo”. Puttbo ligger på höger sida efter ca 1 km. P-plats finns.

TELEFON: 070-665 89 47