Carl Larsson-gården

I trädgården vid Lilla Hyttnäs i Sundborn är det lätt att känna sig hemma. Trädgården anlades av Karin och Carl Larsson i slutet av 1800-talet och visar på hur en svensk konstnärsfamilj vid den tiden kunde leva i enlighet med konst- och hantverksidealen i den engelska arts & crafts-rörelsen.

Här utformade Karin och Carl en utemiljö som var en del av hemmet. De älskade blommor och tyckte om att vistas utomhus, men var inga trädgårdsexperter.

Trädgården är utformad efter en folklig tradition och växte fram allt eftersom åren gick. Den är vacker och personlig med inspiration från åren i Frankrike och från olika resor.

Karin odlade känsliga växter i kruka och förvarade dem inomhus under vintern vilket gjorde att växterna klarade att överleva det hårda klimatet i odlingszon 5. Genom Carls målningar kan vi idag få en god bild av vilka växter som odlades på Lilla Hyttnäs. I trädgården finns fortfarande idag iris, pion, vallmo, och prästkragar men även nerium och Afrikas blå lilja.

Trädgården runt Carl Larsson-gården är en del av Sundbornsbyn och gården är förklarad som byggnadsminne.

Carl Larsson-gården

HEMSIDA: www.carllarsson.se

ADRESS: Carl Larssons väg 12, Sundborn

TELEFON: 023-600 53

E-POST: info@carllarsson.se