Skip to content

Grängshammars engelska park

I Grängshammar finns rester av en trädgårdsanläggning som vid 1700-talets slut omfattade både en terrasserad nyttoodling i barock stil och en vidsträckt landskapspark. Parkområdet norr om bruksgatan är öppet för besökare som vill njuta av grönskan på holmarna och det strömmande vattnet, och uppleva stämningen i den närliggande kolhusruinen. Söder om bruksgatan går det att se bevarade terrassmurar och den så kallade ”drottning Kristinas ridgrop”, tidigare ett inslag i landskapsparken.

Räkenskaper i Grängshammars bruksarkiv berättar överraskande att det första initiativet till en engelsk park i Dalarna inte togs på något av de större bruken, utan just här i Grängshammar. Bruksägaren Carl Silfverstråhle kallade 1785 in ”soldaten Dufwa jemte sine 12 kamrater” för att bland annat gräva en stor damm i anslutning till Grängshammarsån. Under de följande åren fortsatte anläggningsarbetet. En karta från 1801 visar parken fullt utbyggd.  En förklaring till att just Grängshammar var så tidigt ute är att bruksägarfamiljen i generationer haft en stark relation till hovet där Gustaf III gick i bräschen för det nya trädgårdsidealet. En annan förklaring är att Carl Silfverstråhle troligen fick hjälp med planeringen av sin bror Gustaf Silfverstråhle som var uppburen konstnäroch medlem av Konstakademien där trädgårds- och parkfrågor stod högt på agendan. Brodern hade också ritat landskapsparker på andra herrgårdar.

Grängshammar, som historiskt tillhört Stora Tuna men nu är en del av Säters kommun, utgör med sin fina bruksmiljö och originella kyrka ett omtyckt besöksmål längs kulturslingan Silverringen. Tanken är nu att också lyfta fram Grängshammars intressanta trädgårds- och parkhistoria. Säters kommun, Länsstyrelsen Dalarna, Silverringen och Skogsstyrelsen är tillsammans med markägare och ortsbor engagerade i restaurering och skötsel. Restaureringen av den engelska parken är genomförd i stora drag. Parken invigdes i september 2023 och är öppen för alla besökare.

Läs mer om Grängshammars engelska park

Grängshammars engelska park

HEMSIDA: Säters kommun

TELEFON: 0225-55 000 (Säters kommun)

E-POST: kommun@sater.se