Hoppa till innehåll

Klosters herrgårdspark

Efter många år av törnrosasömn har delar av Klosters herrgårdspark 2019 restaurerats och öppnats för besökare. Parken anläggs redan under 1700-talet – då som en strikt barockanläggning. Under 1800-talet utvidgas den med en engelsk park. Genom hela bruks- och parkmiljön rinner Klosterån. Den första herrgården byggs 1760 och runt denna anläggs en park. Den är strikt och formell och inramas av raka alléer. Inspirerad av denna tids barockideal. Bakom huvudbyggnaden finns både drivhus med trädgårdskällare och iskällare. Anläggningen avslutas med en halvbåge. Här odlas sannolikt nyttoväxter.

I början av 1800-talet utökas verksamheten i Kloster med ett plåtvalsverk. Under denna storhetstid anläggs en engelsk park. Här finns kastanj, hassel och knäckepil. Anläggningen är romantisk och kontrasterar mot den tidigare axiala barockstrukturen. Det är en stor park med broar och sittplatser. På gamla foton ser vi söndagsklädda besökare luta sig mot broräcken eller promenera på grusgångarna. Landskapet utanför är en del av upplevelsen liksom den naturliga floran med vitsippor, liljekonvaljer, orkidéer och ormbunkar. Hassel, kastanj och knäckepil är andra karaktärsväxter. Döda träd och mossbelupna stubbar påminner om livets förgänglighet. Här finns lusthus och kägelbana.

Gå gärna i stund i parken. Njut av det porlande vattnet i parkens strömparterr, sitt ner på någon av de vita bänkarna och betrakta den lummiga parken och de öppna siktlinjerna ut i landskapet. Vandringslederna är märkta och väl skyltade.

Klosters herrgårdspark

HEMSIDA: www.husbyringen.se, klostersherrgard.se

ADRESS: Stiftelsen Husbyringen, Brukskontoret, 770 71 STJÄRNSUND

TELEFON: 0225- 801 31

E-POST: info@husbyringen.se