Skip to content

Stjärnsunds herrgård

I Stjärnsund finner du en park i törnrosasömn. Ännu kan man ana hur den en gång sett ut även om ån och kanalerna är igenväxta och gångsystemet delvis försvunnet. Själva sträckningen av parken med mittaxel är alltjämt enligt ursprungligt utförande med flera snirkliga gångstigar och även körvägar. Trots att många träd försvunnit finns det fortfarande hundraåriga lövträd bevarade i alléer och i parken.

År 1799 påbörjas anläggandet av en engelsk park i anslutning till den formella herrgårdsparken. En stor engelsk park med broar, dammar, källa, lusthus och kägelbana.

Kanalsystemet är ett bärande inslag i anläggningen.

I mitten av 1900-talet börjar parken förfalla och växa igen men ännu idag finns stora delar kvar. Som besökare kan du göra en upplevelserik vandring i parken och upptäcka spår av den gamla parkanläggningen.

I herrgården från 1700-talet finns restaurang och café.

Stjärnsunds herrgård

HEMSIDA: www. husbyringen.se

ADRESS:  Stjärnsund

TELEFON: 0225-801 31, 0225-803 05

E-POST: info@husbyringen.se