Skip to content

Dala-Floda Värdshus

En doft av Provence finns i Dala-Floda Värdshus trädgård. Trädgården är utformad i arts & craftsstil med mycket perenner, varav många gamla från trakten och gåvor från grannar.

Trädgården anläggs omkring 1920 av Hushållningssällskapet, liksom många andra trädgårdar i Dala-Floda, med perenngrupper, pioner, fruktträd och bärbuskar samt en syrenberså på baksidan. I trädgårdsrummen finns olika växtbiotoper och teman. Här finner du bland annat ett skuggigt woodland runt dammen, en gräspelouse med många sittplatser, sten- och rosenträdgård, kryddträdgård, bärträdgård och fruktträd längs entrégången kantad av klippt bukettapel. Här finns också en gammal dansbana och rumsavgränsningar genom olika nivåer, björkpalissad, svarta och faluröda störar samt häckar.

I grusytan intill kryddträdgården och den upphöjda sittytan står en manschurisk valnöt. Mot huvudbyggnaden finns en liten potager i gott läge för vårens primörer. Trädgården omgärdas av falurött staket och ockrafärgade grindar.

Dala-Floda Värdshus

HEMSIDA: www.dalafloda-vardshus.se

ADRESS:  Badvägen 6, Dala-Floda

TELEFON: 0241-22050

E-POST: info@dalafloda-vardshus.se