Skip to content

Bäsna Trädgård

Bäsna är en handels- och visningsträdgård med många olika sorters blommor, träd och buskar. Många besökare hittar hit och flera bussturer kommer varje år för att besöka den 5000 kvadratmeter stora visningsträdgården med hönsgård och trollstig för barnen. Målsättningen är att visa handelsträdgårdens växter i naturlig miljö och ge besökaren inspiration till den egna trädgården.

Trädgården ligger i en norrsluttning, och är öppen för allmänheten sedan 1997. Här finns ett omtyckt café med fika och smårätter, som ligger mitt i handelsträdgården. Trädgården utvecklas ständigt, målsättningen är att ha ett brett sortiment med rosor och clematis samt även mer ovanliga, intressanta växter.

Besöksträdgård, trädgårdscafé och butik är integrerade med handelsträdgården. Anläggningen är kompakt med många små rum, detaljer, växter, vatten, trädgårdsskulpturer med mera. Höjdskillnaderna utnyttjas till vattenfall. Det finns också dammanläggningar med guldfiskar.

Bäsna Trädgård

HEMSIDA: www.basnatradgard.nu

ADRESS:  Kjesgattu 10, Bäsna by

TELEFON: 070-210 0642

E-POST: info@basnatradgard.se